Wat kost energiemanagement?

De kosten van energiemanagement zijn niet met een schaartje te knippen, ofwel het is afhankelijk van de context. Het is dan ook belangrijk om naast de kosten van energiemanagement ook antwoord te krijgen op deze twee vragen: 

Wat is energiemanagement? 

We schreven hier eerder al een kort artikel over, maar samenvattend stelt Lyv dat energiemanagement start met inzicht in de energiestromen van het bedrijf om vervolgens te optimaliseren. Op basis van deze inzichten die doorlopend worden gevoed met hoogfrequent gemeten data kan het energieverbruik en de efficiëntie worden geoptimaliseerd met energiemanagement. Zo kan bijvoorbeeld het stroomverbruik beter over de dag worden verdeeld of er kan worden gestuurd op dynamische tarieven. Dit is slechts een greep uit de optimalisaties om meer uit de stroomaansluiting te halen.  

Wat levert energiemanagement op? 

Dit kan meerdere kanten op. Energiemanagement pas je toe om het verbruik en efficiëntie van energie te optimaliseren, maar het doel kan steeds anders zijn.  

  • Een doel kan zijn het verlagen van energiekosten. Dan kun je bijvoorbeeld gaan sturen op dynamische tarieven om een hoger financieel rendement uit je energiecontract te halen. Of door kosten te besparen met het toepassen van peak shaving zodat het gecontracteerd vermogen niet wordt overschreden en/of bepaalde vraagpieken worden afgevlakt door de stroom beter over de dag te verdelen. Op deze manier kunnen boetes worden voorkomen. 
  • Verduurzamen kan ook een doel zijn. De aanleg van zonnepanelen in een netcongestiegebied kan problematisch zijn als de stroom niet het net op kan. Het verhogen van zelfconsumptie of het doorleveren van energie kan dan met een energiemanagementsysteem worden georganiseerd zodat de aanleg van zonnepanelen wel mogelijk is. 
  • Groei van een bedrijf faciliteren is nog zo’n voorbeeld. Steeds meer bedrijven ondervinden problemen als gevolg van netcongestie. Denk aan het uitbreiden van de productie, maar er is geen ruimte meer op de stroomaansluiting en/of het gecontracteerd vermogen. Energiemanagement kan helpen om zoveel mogelijk uit de stroomaansluiting te halen, waardoor de productie kan worden uitgebreid en economische groei wel mogelijk is. 

Deze optimalisaties zijn mogelijk met energiemanagement en leveren direct winst op of indirect omdat bedrijven wel kunnen uitbreiden. 

Nu terug naar: Wat kost energiemanagement? 

Voor één bedrijf dat met het verzamelen van hoogfrequent gemeten data wil beginnen inclusief degelijke verslaglegging hiervan in heldere rapportages is tussen de 300 en 540 euro per jaar kwijt. Voor bedrijven met meerdere locaties en/of netaansluitingen is er afhankelijk van het aantal aansluitingen een volumevoordeel. Indien er meerdere apparaten gemeten moeten worden, zijn er aanvullende meetinstrumenten nodig. Vervolgens moet de data die wordt gemeten per locatie ook op de juiste manier worden gerapporteerd zodat er bepaalde conclusies kunnen worden getrokken op basis van de data. Deze complexere energiemanagementsystemen zijn dus maatwerk 

Kosten versus baten  

De kosten voor energiemanagement wegen vaak op tegen de baten. Zo kunnen bedrijven die op de juiste manier energiestromen monitoren voldoen aan de informatieplicht energiebesparing van de overheid. Dat scheelt tijd en geld. En met het doorvoeren van optimalisaties, op basis van de inzichten van monitoring, is het boeken van winst op diverse vlakken mogelijk. Dankzij optimalisatie kan een bedrijf bijvoorbeeld wel verder groeien, meer halen uit zonnepanelen op het dak of energiekosten besparen. De baten van energiemanagement zijn dus uiteindelijk groter dan de kosten.  

Elke maand op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief