Wat is energiemanagement?

Energiemanagement is een breed begrip. Kort gezegd is energiemanagement een proces van het monitoren en optimaliseren van energiestromen. Binnen de elektriciteitsmarkt waarin Lyv opereert, kunnen we specifieker zijn en je een beter begrip geven van (goed) energiemanagement op het gebied van stroom.

Energiemanagement begint eigenlijk al op het moment dat je data verzamelt over bijvoorbeeld het verbruik en de herkomst van de stroom. Deze data leveren je interessante inzichten op over je energieprofiel. Zijn er pieken op de dag ten opzichte van je basis verbruik, zijn er seizoensinvloeden, hoeveel eigen opgewekte stroom gebruik je van aanwezige zonnepanelen, etc. Op basis van deze inzichten kun je gaan optimaliseren met een energiemanagementsysteem.

Goede data onmisbaar

Maar voordat het zover is moeten we nog even dieper in de data duiken. Want wat en hoe vaak moet je meten om tot goede inzichten te komen? De data die belangrijk is:

 • Verbruik
 • Vermogen
 • Piekvermogen
 • Spanning
 • Opwek uit zonnepanelen en eventuele teruglevering
 • Herkomst van de elektriciteit

 

Door deze data hoogfrequent (elke 10 seconden) te meten en te vertalen in een overzichtelijk dasboard ontstaat er actueel inzicht en bouw je een historisch overzicht op, oftewel een energieprofiel. Het starten en vervolgens blijven monitoren is de eerste stap in goed energiemanagement.

De tweede stap is het analyseren van de data. Waar wringt de schoen en welke maatregelen zijn het meest effectief om de knelpunten op te lossen of om een beter financieel rendement te halen uit bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. We noemen een paar voorbeelden van knelpunten en een oplossing door energiemanagement toe te passen

Situatie: Hoge vraagpiek op de dag, laag basis verbruik
 • Probleem: Een probleem dat kan ontstaan bij pieken, is dat het gecontracteerd vermogen wordt overschreden of dat er een overbelasting is op de netaansluiting. Beide wil je voorkomen, omdat het kosten met zich meebrengt.
 • Oplossing met energiemanagement: Met een energiemanagementsysteem kun je de vraagpieken afvlakken door (automatisch) apparaten, die daarvoor geschikt zijn, tijdelijk uit te zetten of later in te schakelen. Deze toepassing wordt peak shaving genoemd.

 

Situatie: Geen ruimte meer op de stroomaansluiting, maar wel ambitie om te groeien
 • Probleem: In netcongestiegebieden kunnen bedrijven geen grotere aansluiting meer krijgen en dan kan de groei- over verduurzamingsambities in de weg zitten.
 • Toepassing energiemanagement: Met energiemanagement stel je eerst vast hoe je energieprofiel eruitziet. Met dit inzicht kan je doeltreffend maatregelen nemen om te optimaliseren met slimmere aansturing, het eventueel toevoegen van batterijen, zonnepanelen of zelfs een (duurzame) generator. Er is heel veel mogelijk om, ondanks een beperkte netaansluiting, toch aan je groei en verduurzaming te werken en meer uit de bestaande stroomaansluiting halen.

 

Situatie: Geen gelijktijdigheid tussen productie en eigen afname, dus lage zelfconsumptie en hoge teruglevering aan het net (als het kan). Op ander moment geen zonnestroom en wel vraag
 • Probleem: Er wordt minder gebruik gemaakt van eigen opgewekte zonnestroom. Daarnaast kan er zelfs sprake zijn van een verbod op teruglevering in bepaalde regio’s.
 • Toepassing energiemanagement: Ook hier vertelt het energiemanagementsysteem op basis van verzamelde data eerst hoeveel en wanneer er eigen zonnestroom wordt geproduceerd en wanneer er stroom wordt verbruikt. Zo ontstaat er een goed beeld over de zelfconsumptie van stroom uit de zonnepanelen en op welke momenten je hierop zou kunnen gaan sturen door stroomvraag en eigen productie beter op elkaar af te stemmen. Dit kan door apparaten, die hiervoor geschikt zijn, aan te zetten of juist af te schakelen al naar gelang een hoge of lage productie van eigen zonnestroom. Ook hier kan een toevoeging van een batterij helpen om de stroom uit zonnepanelen op te slaan en te gebruiken op een ander moment. Met deze optimalisatie kan teruglevering aan het net worden voorkomen en de zelfconsumptie worden verhoogd.

 

Energiemanagement is dus heel breed en bedrijven actief in dit speelveld zullen wellicht een andere invulling geven aan energiemanagement. Voor Lyv is het duidelijk. Creëer eerst met een energiemanagementsysteem inzicht in actuele energiestromen en bouw aan een historisch energieprofiel. Op die manier ontstaat er een beeld over de meest (kosten)effectieve maatregelen die je kunt toepassen door met energiemanagement om te sturen op een hoger financieel rendement, bedrijfsgroei en/of op verduurzaming.

Wil je starten met energiemanagement? Voor bedrijven hebben wij Lyv Monitoring. Hiermee zet je de eerst stap om inzicht te verzamelen en zet je eenvoudig de volgende stap in optimalisatie van je energie.

Op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief