Nieuws

Lyv levert batterij van 215 kWh aan Censo

Purmerend, 02-02-2024

Een mooi moment vandaag in Purmerend. Lyv leverde namelijk een batterij aan Censo van 215 kWh en het energiemanagementsysteem van Lyv wordt ingezet om de batterij aan te sturen. De diensten Lyv Monitoring en Local Load Control (LLC) zijn afgenomen. Lyv Monitoring om relevante energiedata op te halen dat de basis is voor verdere optimalisatie en Local Load Control (LLC) om peak shaving te kunnen toepassen in combinatie met de geleverde batterij. 

 

>> Lees het volledige bericht

Lyv preferred supplier van Dyness in Nederland

Batterijen Lyv Dyness

Blaricum, 26-9-2023

Vlak voor de zomer kondigde Lyv als eerste in Europa aan batterijen van Dyness toe te voegen aan het gamma voor de zakelijke markt. En nu is Lyv officieel preferred supplier van Dyness. Met dit partnerschap is Lyv in staat om bedrijven sneller en beter te helpen aan batterijsystemen met een grote opslagcapaciteit die kwalitatief erg hoog zijn. Bovendien is de businesscase voor bedrijven eerder positief.

>> Lees het volledige bericht

Lyv breidt uit met batterijsystemen van 2,5 MWh en meer

Blaricum, 7-6-2023

Tijdens de SNEC Expo in Shanghai lanceerde Dyness op 25 mei twee nieuwe batterijsystemen in het thuisland China en vandaag doet Lyv dat in Nederland. Lyv is de eerste in Europa die het batterijsysteem levert. En dat doen wij niet zomaar. Leveranciers waarmee wij samen werken, onderwerpen wij aan strenge kwaliteit- en compatibiliteitseisen.

>> Lees het volledige bericht

Persbericht: Eerste bedrijvenpark in Nederland lost eigen netwerkcongestie op met Energy hub

Blaricum, 8-5-2023

Problemen door netcongestie zijn een hoofpijndossier voor vele bedrijven in Nederland. Het groeipotentieel kan niet worden benut of bedrijven worden geremd in de aanleg van zonnepanelen. Dat kon niet langer vond de goed georganiseerde parkmanagementorganisatie van Bedrijvenpark Pannenweg in Nederweert. Het project dat werd opgestart om de problemen op te lossen is het eerste in Nederland dat op deze manier effectief netcongestie te lijf gaat.
>> Lees het volledige persbericht

LYV Nieuws update: - BEURS (gratis te bezoeken)

Blaricum, 17-3-2022

Voor nadere kennismaking met ons bedrijf en producten nodigen wij u van harte uit op de aankomende beurs:

 

Van dinsdag 12 t/m donderdag 14 april 2022 neemt Lyv deel aan vakbeurs Solar Solutions International in Expo Haarlemmermeer. Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa.

 

Bezoek ons op stand IA3. Graag bieden wij u een gratis ticket aan. U kunt dit bestellen via 

LYV gratis ticket

Als we een beetje slim zijn met stroom, is het net nog lang niet vol

Blaricum, 7-3-2022

Nederland kampt met overvolle elektriciteitsnetten. In de ene hoek van het land kan er geen zonnepaneel meer bij, in de andere hoek kunnen bedrijven niet worden aangesloten. En zelfs de bouw van huizen dreigt spaak te lopen omdat de stroomkabels niet op tijd de grond in kunnen. Maar met wat slimmigheid blijkt toch veel meer mogelijk. Lees verder…

Nieuwe site voor lyv

Blaricum, 12-1-2022

Op 12-1-2022 lanceerde Lyv een nieuwe site. De site is geheel vernieuwd. Producten en diensten zijn gegroepeerd onder de Bedrijven, Particulieren, en Community. Onder de betreffende doelgroep zijn de producten nader uitgewerkt. Er is specifiek aandacht besteedt de verschillende diensten die Lyv aanbiedt Lyv Solutions. Nieuw is ook een Knowledge afdeling die gevuld gaat worden met informatie over transitie naar een duurzaam energiesysteem en de uitdagingen die daaruit voortkomen, en natuurlijk ook oplossingen.

Impact investor Goeie Grutten laat start-up versneld groeien

Blaricum, 5-10-2021

 

 

De ontwikkelaar van moderne batterijsystemen Lyv kan dankzij geld van impact investor Goeie Grutten en een private investeerder zijn producten versneld op de markt brengen. Goeie Grutten en Lyv denken zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.

 

Lyv ontwikkelt een geavanceerd energie management systeem (EMS) waarmee bijvoorbeeld batterijen, boilers en warmtepompen kunnen worden aangestuurd. Door de apparaten op het juiste moment in en uit te schakelen kan overbelasting van het stroomnet worden voorkomen. Zo kunnen meer zonnepanelen en warmtepompen op het net worden aangesloten zonder dat dit verzwaard hoeft te worden. Tegelijkertijd kan het systeem inspelen op de stroomprijs en zo kosten besparen voor de eigenaar.

 

Inzicht in energiestromen

Elektrische apparaten kennen nu allemaal nog eigen commando’s om ze te beheren. Lyv ontwikkelt elektronische ‘tolken’ die de commando’s omzetten naar een uniforme taal, zodat gebruikers op een simpele manier hun apparaten kunnen toevoegen aan het managementsysteem. Daarmee schept Lyv inzicht in de energiestromen in een huis, bedrijf of wijk. Op basis van dit inzicht bepaalt het systeem zelf wanneer bijvoorbeeld een batterij het beste geladen of ontladen kan worden. Vervolgens kijkt het systeem wanneer andere apparaten, zoals boilers en warmtepompen, zo kunnen worden ingezet dat ook zij helpen om stroomoverschotten en –tekorten op het net te voorkomen. En met behulp van het Financieel Optimalisatieprogramma worden apparaten aangezet als de stroomprijs laag is, wat veelal het geval is bij stroomoverschotten.

 

Apparaten Hardware

Lyv levert een compleet pakket om een slim energie systeem te realiseren, van software tot meters en schakelaars die samenwerken met het Lyv EMS. Lyv heeft een focus op batterijen en heeft daar de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan. Er zijn praktijktesten gedaan met buurt en huisbatterijen en  Lyv heeft een eigen centrum om batterijen te testen. Lyv levert niet alleen de  batterijen maar kan ze samen met partners ook plaatsen, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Lyv kan daarmee de energietransitie zowel in het persoonlijke domein, in huis, als in het bedrijfsleven en voor overheden een versnelling geven.

 

Investering

De snelle opmars van wind- en zonne-energie levert momenteel steeds meer problemen op bij overbelaste stroomnetten. Lyv is opgericht om daar oplossingen voor te realiseren. De urgentie van het probleem en de oplossingen wordt breed gevoeld en om een versnelde groei van Lyv mogelijk te maken is gezocht naar investeerders die passen bij haar sociale en duurzame uitgangspunten. De doelstelling van Impact Fonds Goeie Grutten, dat zich met name richt op een duurzame energietransitie en wereldwijde beschikbaarheid van verantwoorde voeding, sluiten hier naadloos op aan, evenals de motieven van de private investeerder. Lyv zal het verse kapitaal gebruiken om het team uit te breiden en diensten versneld op de markt te brengen. Over de hoogte van de investering wordt verder geen mededeling gedaan.

Naast de nieuwe investeerders was InnoEnergy in 2020 ingestapt als eerste  investeerder bij Lyv.

 

Voor meer informatie: Info@getlyv.com

 

Meer over het Goeie Grutten Impact Fonds: https://goeiegruttenif.nl/  

Lyv plaatst batterij oplossing bij Staedion

december 2020

 

Lyv plaatst zonnepanelen en batterijen bij woningcorporatie Staedion. Batterij en zonnepanelen geplaatst op een locatie van de woningcorporatie Staedion. Deze energie management oplossing draagt bij aan de versnelling van de energietransitie!

 

Greenchoice kiest voor Lyv

oktober 2020

 

Lyv helpt Greenchoice met Peak Shaving

Lyv in de landelijke pers

augustus 2020

 

Zoals bij veel mensen gaat de omvormer van de zonnepanelen uit op zonnige dagen. Lyv kan dit probleem oplossen, ook bij Vincent. Lees verder…

Lyv helpt De Zevenlinden

juli 2020

 

Om inzicht te krijgen of Peak Shaving financieel interessant is voor de Zevenlinden heeft Lyv een onderzoek naar de kosten van de stroomaansluiting uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel of het mogelijk is netwerkaansluiting kosten te verlagen. Netwerkaansluiting kosten zijn de vaste kosten om een netwerkaansluiting te hebben. Lees meer over peak shaving…

Lyv helpt Dijkstra Draisma

juli 2020

 

Lyv gaat Dijkstra Draisma helpen bij het ontwikkelen van een energie model voor een energiezuinig huis. Dit energiezuinige huis moet zoveel mogelijk zelf energie opwekken en het doel is om het gebruik van zelfgeproduceerde energie te maximaliseren.

TNO en Lyv werken samen

juni 2020

 

Het Lyv platform wordt uitgebreid met het TNO software waardoor een integraal toekomst bestendig energie management platform ontstaat.  Lees meer over het Lyv platform

Nieuwestroom kiest voor Lyv

juni 2020

 

Nieuwestroom levert een volledig transparante Dynamic-pricing oplossing. Dit Dynamic-pricing concept wordt middels het Lyv platform uitgebreid waardoor het naast het uitlezen van de slimme meter het mogelijk is om flexibele stroomafname zichzelf te laten sturen (VPP). Lees meer over het Lyv platform

Lely kiest voor Lyv

mei 2020

 

Lely is een innovatieve wereldspeler in oplossingen en services voor veehouders. Het streven van Lely is om veehouders te helpen om energie neutraal te worden. Het Lyv platform wordt hier voor toegepast.

Lyv Masterclass batterijopslag druk bezocht

april 2020 Blaricum

 

Inmiddels is de Lyv Masterclass Batterijopslag een bekend fenomeen en druk bezocht. Aangezien we helaas het aantal deelnemers moeten beperken hebben we weer een groot aantal potentiële deelnemers moeten teleurstellen. De Masterclass voorziet duidelijk in een behoefte en Lyv zal dit zeker doorzetten na het Corona tijdperk.

Lyv in adviescollege Missiegedreven innovatieprogramma

maart 2020

 

Brendan de Graaf neemt deel als lid aan het adviescollege TKI Meerjarige Missiegedreven innovatieprogramma bij TKI Urban Energy.

120 Batterijen aangekomen in de haven van Rotterdam

maart 2020

 

120 batterijen die gaan bijdragen aan de energie transitie. Hierdoor kan er meer groene energie gebruikt worden of een tekort aan groene stroom op een later tijdstip worden opgelost.

Lyv Smart Grid “Regio over Energie” in TKI rapport

februari 2020

 

Geleerde lessen van de weerbarstige praktijk van het ontsluiten van energieflexibiliteit

 

In hoofdstuk 6 “Regio over Energie” wordt het Lyv project beschreven. Het Smart Grid project is opgebouwd uit 1000 aansluitingen, renewable energie sources en lokale- en centrale batterijen. Op deze schaal uniek. 

Lees hier meer over praktijk ervaringen in het TKI Urban Energy rapport.

MASTERCLASS BATTERIJOPSLAG

30 november

 

Wat is het verschil tussen een kilowatt en een kilowattuur en waarom is dat relevant?
We hebben toch helemaal geen duurzame energie over?
Waarom wil je eigenlijk geen 1 fase thuisbatterij in een 3 fase netwerk plaatsen?
Waarom zou je überhaupt een thuis of buurtbatterij willen plaatsen?
Hoeveel batterijen heb ik nodig voor seizoensopslag?
Neem je een aspirine tegen de hoofdpijn of neem je de oorzaak weg?

 

Er is veel onduidelijkheid in de wonderlijke wereld van de energieopslag. Lyv is kennisdrager op het gebied van energiemanagement en batterijopslag en voelt zich door deze en eerdere discussies geroepen om een dag te organiseren om inzicht te geven over batterijopslag en de rol van opslag in de energietransitie. Deze vragen, of eigenlijk de antwoorden op deze vragen, staan centraal op 30 november: Masterclass Batterijopslag. 

Deze masterclass was een daverend succes, het grote aantal aanmeldingen noodzaakte ons om veel mensen teleur te moeten stellen. We overwegen ieder kwartaal een masterclass te organiseren.

 

Lyv Smart naar TBB Parijs

oktober 2019

 

Lyv staat op de TBB business booster in Parijs. Op deze business booster worden meer dan 150 innovatieve sustainable energie oplossingen geshowd. Lyv staat er met het Lyv Platform. 

Lees hier meer over TBB the business booster.

 

LYV NAAR ENGELAND

oktober 2019

 

Lyv ontwikkelt nieuwe smart energy service modellen in Engeland! Als winnaar van de #DREEAMH2020 wedstrijd brengt Lyv de meerwaarde en praktische overwegingen in kaart rond geavanceerde energy services voor de Engelse betaalbare huizenmarkt.  Eind april wordt het haalbaarheidsonderzoek van Lyv Smart Living opgeleverd. Lees hier meer over het project van #DREEAMH2020.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten!

Op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief