Lyv Energiemanagement Systeem

Energieoptimalisatie voor Communities

Het Lyv Energiemanagement Systeem (EMS) biedt verschillende diensten aan voor Communities. Wat is een Community voor ons? Wel, wij spreken van een community als een groep verbruikers en producenten van stroom een binding hebben met elkaar. Een multisite bedrijf kan bijvoorbeeld de verschillende vestigingen onderbrengen in het Lyv EMS om het energieverbruik per vestiging en dat van de gehele groep te beheren. Een ander voorbeeld van een community dienst is wanneer een energiebedrijf via Lyv EMS flexibiliteit ontsluit bij zijn klanten of wanneer een energiecoöperatie het verbruik van haar leden afstemt op de productie van hun zonneweide. 

Community portal

Een community Portal biedt de mogelijkheid om het verbruik en de opwekcapaciteit in de community optimaal te beheren.  Deelnemers van de community kunnen uiteraard volledig zelf bepalen of ze gebruik maken van de aangeboden diensten, maar de voordelen zijn legio!  Zo krijgt een Community Manager ‘near-realtime’ inzicht in het verbruik of opwekcapaciteit van de deelnemers van de community, kunnen ze de connectiviteit van iedereen zien en leden, klanten of verschillende vestigingen toevoegen wanneer nodig.  De Community Manager kan ook aangeven welke apparaten beschikbaar kunnen gemaakt worden voor de deelnemers en welke geavanceerde diensten ter beschikking komen. 

VPP Utility Controlled

voor Energiebedrijven

De VPP Utility Controlled (VPP-UC) is een krachtige dienst die energiebedrijven in de gelegenheid stelt om aangesloten apparaten, zoals batterijen en warmtepompen, aan te sturen. Zo kan flexibel vermogen worden ingezet om de inkoop energie portfolio, te optimaliseren. Klanten van het energiebedrijf die deelnemen aan de VPP-UC stellen hun apparaten ter beschikking om flexibel ingezet te worden. Dit betekent concreet dat de Lyv VPP-UC de apparaten aanstuurt, zodat ze op een geaggregeerde manier kunnen worden ingezet. Het energiebedrijf kan dit vermogen inzetten op een door henzelf te bepalen moment. De VPP-UC is een dienst in combinatie met Lyv Monitoring en de Community Portal. 

VPP Central Load Control ​

Met VPP Central Load Control (VPP-CLC) biedt Lyv de mogelijkheid om het gebruik van het netwerk te optimaliseren voor verschillende aansluitingen en zo overbelasting te voorkomen. Dit kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein of een bungalowpark waar ongewenste energiepieken netwerkproblemen kunnen veroorzaken. Dankzij de VPP-CLC kunnen deze pieken verplaatst of zelfs voorkomen worden. Vergelijk het stroomnetwerk met de files op de snelweg: het grootste deel van de tijd is de weg breed genoeg, slechts tijdens de ochtend- of avondspits zijn er files. Deze pieken zijn dan wel kortstondig, maar de impact is groot! Lyv VPP-CLC zorgt ervoor dat deze files op het stroomnetwerk omzeild worden door ‘near-realtime’ de belasting te meten en het verbruik op basis van werkelijke belasting aan te passen. Zo kan er gekozen worden om op dat moment batterijen te ontladen of bepaald verbruik naar een later tijdstip te verplaatsen.

VPP Community Optimisation

VPP Community Optimisation (VPP-CO) is de geschikte dienst voor wie als community echt groene stroom wenst. VPP-CO maximaliseert het verbruik van groene stroom binnen een community van bijvoorbeeld een windmolen of een zonneweide.  Niet alleen brengt VPP-CO in kaart wie gebruik maakt van de groene stroom, maar de dienst helpt ook om maximaal gebruik te maken van deze duurzame energie. Om bijvoorbeeld ook ‘s avonds zonnestroom te kunnen benutten, wordt er een thuisbatterij geplaatst die overdag wordt opgeladen met stroom uit de zonneweide. Zo heb je dag én nacht groene stroom van je zonneweide!

Bent u op zoek naar energieoptimalisatie voor uw community?

Laten we praten!

Blijf op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen

[zcwp id = 7]