Lyv hardware for a smart energy system

Neighborhood Batteries for Communities

Lyv offers a complete solution for smart use of energy: a combination of software and hardware, such as neighborhood batteries. The complete package Lyv provides guarantees an easy start of an energy system in your area.

Neighborhood battery

Een buurtbatterij is een batterij die centraal in een wijk wordt opgesteld. De bewoners van de wijk hebben dikwijls zonnepanelen en zijn via het stroomnetwerk met de buurtbatterij verbonden. Afhankelijk van de stroomafname en -productie van de buurt, wordt de buurtbatterij geladen en ontladen. De buurtbatterij is zelfs zo optimaal ingesteld dat elke gebruiker een eigen stukje batterij ter beschikking heeft dat eerst ontladen wordt wanneer ze bijvoorbeeld ‘s avonds stroom nodig hebben. Iedereen kan ook steeds de status van zijn stukje batterij raadplegen via een app of via de computer. Lyv levert het totale pakket dat nodig is voor een buurtbatterij project: de software, een app en de buurtbatterij zelf.

Want to know more?

Please contact us for an appointment.