Energy hub

De oplossing voor bedrijven en bedrijventerreinen die problemen hebben door netcongestie

Wat is een Energy hub?

Een Energy hub (ook wel energiehub) is een samenwerkingsverband in een geografisch afgebakend gebied tussen een groep van afnemers (bedrijven, organisaties en soms particulieren) en producenten om het gebruik van stroom te optimaliseren. De optimalisatie kan gericht zijn op het beter benutten van het stroomnetwerk of de in- en verkoop van stroom. Als er andere producten, zoals warmte, worden ingezet voor optimalisatie wordt dit ook wel een multi commodity hub genoemd. 

Wat lost een Energy hub op?

Netcongestie

Op dit moment kampen bedrijven met problemen door netcongestie. Met het overvolle netwerk is een nieuwe of grotere aansluiting in deze netcongestiegebieden niet meer mogelijk om (meer) stroom af te nemen of in te voeden. De groei van een bedrijf of de verduurzaming stokt. Een energy hub kan de problemen oplossen door te sturen op vermogen. Het totale vermogen van het collectief kan dan worden benut en slim worden verdeeld zodat overbelasting van het net wordt voorkomen en bedrijven alsnog kunnen groeien en verduurzamen.

 

Handel in stroom 

Het is ook mogelijk om te optimaliseren op de handel in stroom. Er wordt dan bijvoorbeeld gestuurd op dynamische tarieven of onbalans. Om dit mogelijk te maken, moet er een contract zijn die deze handel mogelijk maakt. Een handelsplatform kan ook gebruikt worden om de waarde van slim sturen te ontsluiten. De voorwaarde is wel dat er voldoende capaciteit moet zijn op het netwerk, ofwel netwerk gaat voor de handel. 

Stappenplan

In dit stappenplan beschrijven we het totale proces om tot een energy hub te komen en wat de rol van Lyv is.

1. Initiatief en deelnemers

Er is een bestuur nodig die de opdracht aan de Energy Hub verstrekt en beheert. Voordat de Energy Hub is geformaliseerd, kan een ondernemersvereniging of een overheid het initiatief nemen om deelnemers samen te brengen en tot een Energy Hub te komen. De initiatiefnemers kunnen dan de eerste opdracht verstrekken om te starten met stap 2. 

Voor een optimale samenwerking tussen de bedrijven is een formalisering van de samenwerking noodzakelijk in een entiteit. De rechtsvorm kan een coöperatie of BV zijn en is afhankelijk van de activiteiten van de Energy hub. De vorming van de entiteit is ook belangrijk omdat netbeheerders genegen zijn om voor ‘collectieve netwerk optimalisatie contracten’ een overeenkomst te sluiten met een geformaliseerde groep. Lyv heeft geen rol in deze formalisering, maar wel een advies: maak het niet te ingewikkeld! 

Voordat de Energy Hub exact weet waarop het kan gaan sturen, moet het werkelijke probleem boven water komen. Oftewel, er moet nauwkeurig worden vastgesteld wie er wanneer hoeveel stroom gebruikt. Lyv heeft hier meetapparatuur en een energiemanagement platform voor ontwikkeld. Per deelnemer wordt hoogfrequent (onder meer) vermogen, stroom en spanning gemeten. De apparatuur van Lyv voor deze metingen is ook de basis om optimalisaties door te voeren.

 

Ook wordt het community portal ingericht en wordt er een community manager aangesteld. De community manager is het aanspreekpunt voor de deelnemers en voor Lyv. De optimalisaties zijn een doorlopend proces en worden gevoed door data en wensen van deelnemers. 

 

In het community dashboard worden de data van de individuele deelnemers samengevoegd. Hierdoor wordt een energieprofiel van de gezamenlijke deelnemers opgebouwd. 

De hoogfrequent gemeten data over een langere periode wordt verzameld. Dit geeft inzicht in het energieprofiel en maakt zichtbaar waar het probleem zit en welke optimalisaties er nodig zijn om problemen op te lossen. Lyv kan toelichting geven en een advies uitbrengen over de optimalisaties. 

Nadat de Energy Hub akkoord is met de voorgestelde optimalisaties en alle deelnemers zijn geïnformeerd, wordt de sturing ingeregeld met behulp van het energiemanagement systeem van Lyv. 

 

Naast de sturing levert Lyv ook batterij systemen. Deze battery systems kunnen worden toegevoegd aan de Energy Hub om het gebruik van stroom nog verder te optimaliseren.  

Contact

Want to know more?

Blijf op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen

[zcwp id = 7]