Groeps- en Transportovereenkomsten (groeps-TO) en Alternatieve transportrechten (ATR)

Dit is mooi nieuws voor de energietransitie en beter gebruik van ons elektriciteitsnet! Netbeheer Nederland publiceerde twee position papers waarin de netbeheerders pleiten voor de introductie van Groeps- en Transportovereenkomsten (groeps-TO) en Alternatieve transportrechten (ATR). Bij deze nieuwe contractvormen gaat het hier om een twee zaken die we in dit artikel toelichten.

Alternatieve transportrechten (ATR)

Deze contractvorm maakt het mogelijk om de restcapaciteit optimaal te benutten, oftewel afnemers van stroom kunnen met een ATR alleen gebruik maken van het stroomnet op het moment dat er restcapaciteit beschikbaar is of op afgesproken momenten. Er zijn hier vier varianten voor beschreven in het position paper. Voor veel bedrijven is dit een kans. Het geeft namelijk de mogelijkheid om toch (meer) stroom te kunnen afnemen dan met de huidige contractvormen mogelijk is. Uiteraard moet de bedrijfsoperatie daar wel op kunnen worden afgestemd. Met energiemanagement van Lyv is het mogelijk om dit automatisch te laten verlopen.

Groeps- en Transportovereenkomsten (groeps-TO)

Een tweede, en wat ons betreft zeer belangrijke, position paper is gericht op Groeps- en Transportovereenkomsten (groeps-TO). Dit maakt het mogelijk voor een groep van netgebruikers om de vraag en het aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen. Hiermee ontstaat er een zorgvuldige belasting van het net en er kan meer ruimte worden gecreëerd voor afname en invoeding van stroom doordat de transportcapaciteit met elkaar kan worden uitgewisseld. Het totaal vermogen van de groep mag dan gebruikt worden en dat lost voor veel bedrijven de problemen die ontstaan door netcongestie op. Een individueel bedrijf kan namelijk geen grote aansluiting krijgen in netcongestiegebieden, maar door het totaal aan vermogen met een collectief van bedrijven te delen is er ineens veel meer mogelijk waardoor bedrijven individueel kunnen groeien!

Lyv is verheugd met deze eerste stappen om andere contractvormen te introduceren die de energietransitie vooruit helpen. Wij kijken uit naar de verdere uitwerking van de nieuwe contractvormen en ondersteuning van de ACM en het ministerie van EKZ.
Bekijk hier het hele artikel van Netbeheer Nederland.

Batterijsystemen en Energiemanagement

Lyv levert batterijsystemen en energiemanagement aan bedrijven om problemen door netcongestie op te lossen. Wil je meer weten over onze batterijsystemen en energiemanagementdiensten voor het optimaliseren van energiestromen? Bekijk het op onze websiteg

Elke maand op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief