Landelijke subsidie voor batterijen

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) voorziet ook in aanschafsubsidie batterij in combinatie met laadinfrastructuur.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde 1 juli 2024  de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Deze subsidie vergoedt een deel van de aanschafkosten voor laadpalen en een batterij. Ondernemers worden met deze subsidie ondersteund om emissievrij te worden. In 2050 is namelijk afgesproken dat de mobiliteitssector emissievrij is. Elektrische voertuigen spelen hier een sleutelrol, maar de grenzen van het overvolle stroomnet is een uitdaging bij het aanleggen van laadinfrastructuur bij bedrijven. Een batterij kan hierbij uitkomst zijn om toch over te kunnen stappen naar een elektrische vloot ondanks de beperkingen door netcongestie.

Subsidieregeling en batterijen

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (SPRILA) start 24 september 2024. Vanaf deze datum kan de subsidie worden aangevraagd. De sluitingsdatum is vastgesteld op 31 december 2024

Wie: Bedrijven moeten in Nederland een KvK-inschrijving hebben. Concessiehouders van openbaar vervoer komen ook in aanmerking

Waarvoor: in eerste instantie is de subsidie bedoeld voor de aanschaf van de laadinfrastructuur en details zijn hier te vinden. In combinatie met minimaal 25.000 euro subsidie voor de laadinfrastructuur kan er ook een subsidie aanvragen voor een stationaire batterij. De batterij mag een maximaal vermogen hebben van 50% van het gecontracteerd vermogen, een opslagcapaciteit van maximaal 1.000 kWh en een maximale C-waarde van 0,25.

Hoeveel: Het MKB kan 160.000 euro subsidie aanvragen voor de batterij en een groot bedrijf maximaal 80.000 euro. Voor concessiehouders van openbaar vervoer geld geen maximumbedrag. Per kalenderjaar kan er maximaal één subsidie worden ingediend per locatie

Budget subsidie: In totaal is er 4,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het MKB en grote bedrijven ten aanzien van batterijen. Concessiehouders hebben een eigen budget van 800.000 euro voor batterijen.

Maak jij als bedrijf in de sector voor goederen- of persoonsvervoer ook stappen naar een elektrische vloot? En loop je tegen de beperkingen aan van het overvolle stroomnet? Lyv levert batterijen en centraal energiemanagement. Zo ben je er zeker van dat je elektrische voertuigen kunnen laden op het moment dat het nodig is.

Blijf op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen

[zcwp id = 7]