Dynamisch contract goed voor de portemonnee, maar ook goed voor congestie?

Brendan de Graaf Lyv

Er is een toenemende belangstelling voor een dynamisch energiecontract. Maar wat is het en wat kun je ermee? Bij een dynamisch contract wisselt het stroomtarief elk uur. Het tarief komt tot stand door vraag en aanbod van stroom. De handel vindt plaats op de EPEX-beurs en is een Day-Ahead markt. De prijzen worden elke dag om 12 uur voor de volgende periode bekend gemaakt.

Hoe groter de vraag naar stroom, hoe hoger de prijs. Bij een lage vraag daalt de stroomprijs en kan zelfs negatief worden. Je krijgt dan geld toe als je stroom afneemt, tenminste als je een dynamisch contract hebt. De verschillen tussen hoog en laag zijn fors toegenomen. Dit komt mede door de toename van duurzame energie maar ook door de veranderende markt als geheel.

Slim gebruik maken van prijsverschil

Het kan interessant zijn om te anticiperen op de prijsverschillen door stroom af te nemen bij een laag tarief en gebruik van stroom te beperken bij een hoog tarief. Als er de mogelijkheid is om te sturen in afname en productie kan er nog verder geanticipeerd worden op de prijsverschilen. Een aansprekend voorbeeld is een batterij, laden bij negatieve prijzen en ontladen bij hoge tarieven.

Maar, het kan bijvoorbeeld ook met een elektrische auto of boiler. Om het sturen te vergemakkelijken kan er gebruik worden gemaakt van energiemanagement. Geheel automatisch worden apparaten dan aangestuurd op een dynamisch tarief om een zo hoog mogelijk financieel rendement te halen. Bij Lyv hebben we dit soort systemen ontwikkeld.

Lyv sturen op epex 

Een veel gestelde vraag is wat er verdiend kan worden met een batterij op een dynamisch contract. Dit zal per situatie verschillen onder anderen of er fiscale voordelen zijn bij de zakelijke markt en voor particulieren of er subsidies zijn.  Dit zijn serieuze opbrengsten.

Goed voor het net

Een ander vaak besproken punt is het vermeende directe voordeel dat voor het stroomnet is. Een dynamisch contract zou goed zijn om congestie op het stroomnet te voorkomen. Hier plaats ik een  kanttekening bij.  Zo zijn er verschillende soorten congestie, bijvoorbeeld invoeding en afname, en congestie speelt zich op verschillende niveaus af in het net. Er is dus niet overal dezelfde congestie.

Echter de stroomprijs geldt voor heel Nederland en gaat uit van de koperen plaat gedachte dat er altijd en overal voldoende netcapaciteit is. Levering en netwerk zijn immers volledig losgekoppeld in Nederland.

Een directe koppeling tussen congestie verhelpen en een dynamisch contract is er dan ook niet. Er is wellicht wel een verband tussen congestie en een dynamisch contract. Als de dynamische prijs laag is zal er wellicht veel aanbod van stroom zijn en daarmee het net zwaar belast. Echter als er een lage stroomprijs is en er wordt stroom afgenomen in een gebied met een dun netwerk is het maar de vraag of het netwerk die extra vraag aankan of juist zorgt voor extra belasting van het netwerk. Het past bij Lyv om dit soort zaken nader te onderzoeken. Als we zeker weten of er werkelijk een verband is  tussen congestie en EPEX dan klimmen wij weer in de pen om er een begrijpelijke column over te schrijven.

Een incentive om het stroomnet zorgvuldig te belasten is er niet echt. Er wordt aan gewerkt voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Het is misschien niet leuk maar het lijkt mij wel terecht dat je korting krijgt als je buiten de spits gaat rijden.

De column van Brendan de Graaf is ook gepubliceerd op Solar365.
 

Blijf op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen

[zcwp id = 7]