Samenwerking voor grootschalig plaatsen batterijen getekend

Op 17-9-2019 heeft Lyv een samenwerkingsovereenkomst getekend met Baas B.V. voor het grootschalig plaatsen van batterijsystemen en het ontwikkelen van producten en diensten rondom energieopslag.

Batterijen spelen een waardevolle rol in de transitie naar een energiesysteem waar veel zonne- en windstroom geproduceerd wordt. De productie van deze duurzame stroom komt niet altijd overeen met het gebruik van stroom. Batterijen kunnen ingezet worden om het verschil tussen vraag en aanbod van stroom te overbruggen. Het overschot aan stroom kan in een batterij opgeslagen worden om op een later moment te gebruiken. Tevens kunnen batterijen worden gebruikt om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Batterijen zijn dan ook een essentieel onderdeel van ons toekomstige duurzame energiesysteem.

De prijzen van batterijen dalen stevig, de productie van duurzame energie neemt toe en de salderingsregeling staat onder druk. Het is dan ook niet vreemd dat de vraag naar batterijen stijgt.

De markt voor batterijen staat nog in de kinderschoenen. Ze zijn beperkt verkrijgbaar en het ontbreekt aan expertise over het plaatsen en aansturen van de batterijen. Met de samenwerking willen Baas B.V. en Lyv deze problemen oplossen.

Waar Lyv zich vooral richt op het ontwikkelen van concepten voor het aansturen van batterijen, richt Baas B.V. zich op het installeren en onderhouden van de batterijen. Baas B.V. verzorgt zowel ondergrondse infrastructuren als bovengrondse netwerken en inpandige installaties in heel Nederland. De organisatie is specialist in het grootschalig uitrollen van energieoplossingen, op het scheidingsvlak van het elektriciteitsnet en de huisinstallatie. Door nu samen te gaan werken, bereiden Lyv en Baas B.V. zich voor op de verwachte grootschalige uitrol van huisbatterijen, MKB batterijen en buurtbatterijen.

Baas en Lyv samenwerking batterij energieopslag

Lyv Smart Living

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *