Smart Grid Rotterdam

Slim elektriciteitsnet in Rotterdam getest in de praktijk

Op vrijdag 7 april 2017 geven Siemens, Stedin, Omnetric, Lyv Smart Living en gemeente Rotterdam het officiële startschot voor de realisatie van het eerste grootschalige Smart Electricity Grid van Rotterdam. In het Merwe-Vierhavens kwartier wordt gestart waarna stapsgewijs wordt opgeschaald naar een smart grid met ca 20.000 aansluitingen.

Na een geslaagde start in Merwe-Vierhavens  van het slimme netwerk kunnen stapsgewijs ook de andere wijken van Rotterdam en de verdere regio met het smart grid worden verbonden. Daarbij kan onder meer een koppeling worden gemaakt tussen in de wijk opgewekte zonne-energie en in de regio gegenereerde windenergie en verbruik. Ook wordt beoogd om elektrische boilers te verwarmen in relatie tot het aanbod van duurzame energie, waarbij er geen verlies van comfort voor de gebruiker mag optreden.

De realisatie van dit Smart Electricity Grid draagt bij aan de energietransitie. Het balanceren van vraag en aanbod maakt het mogelijk om de energiestromen te optimaliseren.

Lyv Smart Living verzorgt binnen het project de schakel naar de eindconsument, met de ‘Lyv Smart Home +’. Door middel van het slim inzetten van verzamelde data hebben zowel consument als energiebedrijf en netbeheerder profijt van de nieuwe mogelijkheden. Het besparen van energie, voorkomen van overbelasting op het elektriciteitsnet en een lagere energierekening voor de gebruiker zijn de belangrijkste voordelen.

Meer over het project in Rotterdam leest u in het gezamenlijke persbericht.

Serieus geïnteresseerde partijen of clusters van consumenten die interesse hebben om deel te nemen kunnen hun belangstelling voor deelname kenbaar maken via e-mail.