Monitoring

Wettelijke verplichtingen – Energiebesparende maatregelen

De overheid verplicht bedrijven steeds duurzamer om te gaan met hun energieverbruik. Zo zijn bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. De overheid heeft een aantal besparingsmaatregelen erkend, deze zijn opgenomen In de Erkende Maatregelenlijst. Specifiek helpt Lyv Monitoring u te voldoen aan de Erkende Maatregel ‘Duurzaam Beheer en Onderhoud’. 

Naast de verplichte energiebesparende maatregelen, hebben bedrijven met bovengenoemd energieverbruik ook een informatieplicht. De informatieplicht houdt in dat bedrijven jaarlijks moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Met behulp van Lyv Monitoring kunt u op een eenvoudige manier aan zowel de energiebesparings- als de informatieplicht voldoen. 

Verbruikt uw bedrijf minder dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar? Dan heeft uw bedrijf een zorgplicht. Dit betekent dat er een doelmatig verbruik van energie moet plaatsvinden, en dat er dus geen energie mag worden verspild. Ook hier kan Lyv Monitoring uw bedrijf bij helpen. Wilt u meer weten over de Erkende Maatregelen en de Informatieplicht? Lees hier verder.

Lyv Monitoring 

Met Lyv Monitoring krijgt uw bedrijf eenvoudig inzicht in energieverbruik. Dit leidt vaak tot een kostenbesparing van wel 25% – en in sommige gevallen zelfs veel meer. Naast energiebesparende verplichtingen heeft uw bedrijf wellicht ook een informatieverplichting. Lyv Monitoring helpt u aan beide verplichtingen te voldoen.
Bent u nieuwsgierig naar Lyv Monitoring kijk dan bij Lyv Monitoring.