Informatieplicht Energiebesparing

De overheid voert de laatste jaren een steeds actiever beleid op het gebied van energiebesparing. Bedrijven worden tegenwoordig wettelijk verplicht tot het nemen van speciale maatregelen, met als doel de CO2-reductie in Nederland een impuls te geven.

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken.
U kunt met behulp van het ‘Stappenplan informatieplicht en energiebesparing’ bepalen of uw bedrijf voldoet aan deze kenmerken. Bij het invullen van het stappenplan gaat het om uw totaalverbruik; eigen opwek met bijvoorbeeld zonnepanelen mag niet in mindering worden gebracht.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er vanaf 1 juli 2019 ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken.

Wat houdt de informatieplicht in?

Als uw bedrijf onder de informatieplicht valt, dan moet u jaarlijks in het eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) gebruikt u hiervoor als uitgangspunt. In de EML stelt de overheid voor een aantal bedrijfstakken energiebesparende maatregelen op met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dat bekent dat gedane investeringen relatief snel weer terugverdiend zijn. Door de maatregelen te nemen kunt u aan uw wettelijke plichten voldoen. Om echter in te zien welke Energiebesparende Maatregelen voor uw bedrijf het meest interessant zijn heeft uw bedrijf inzicht nodig in het energieverbruik.

 Lyv MKB Monitoring geeft uw bedrijf dit inzicht, en geeft u daarnaast ook inzicht in de kosten. Met name in zes verschillende sectoren is Lyv Monitoring zeer geschikt voor het invulling geven aan erkende maatregelen: 

  • Gezondheid en Welzijn
  • Kantoren
  • Onderwijs
  • Sport en Recreatie
  • Hotels en Restaurants
  • Detailhandel

Zorgplicht

Verbruikt uw bedrijf minder dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan heeft u geen informatie- en energiebesparingsplicht, maar wel een zorgplicht. Dit houdt in dat uw bedrijf ervoor moet zorgen dat er in de onderneming geen energie verloren gaat.

Lyv Monitoring en de Informatieplicht

Lyv Monitoring geeft uw bedrijf inzicht in het energieverbruik en helpt uw bedrijf te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo zorgt Lyv Monitoring voor een innovatieve toekomst voor uw bedrijf, en voor Nederland.