Lyv Batterij

Lyv Batterij

Het energielandschap verandert snel van een centraal fossiel systeem naar een lokaal duurzaam systeem. Steeds meer stroom wordt geproduceerd met zonnepanelen en windmolens. De productie van deze duurzame stroom komt niet altijd overeen met de vraag naar stroom. Dat leidt tot grote verschillen in marktprijzen voor stroom en overbelasting van het netwerk.

Overheidsregulering, stijgende energielasten en geopolitieke aspecten maken het steeds noodzakelijker om energiegebruik te verminderen. Lyv helpt u om slim in te spelen op deze veranderende markt. Via het Lyv Platform kunnen apparaten optimaal worden aangestuurd, bijvoorbeeld op dynamische stroomtarieven. En als zelf geproduceerde stroom in een batterij wordt opgeslagen, kan de opgewekte energie op de meest gunstige momenten worden gebruikt.

Lyv Batterij

Lyv Batterij maakt het mogelijk om diverse oplossingen te realiseren. Zo kan peak shaving en noodstroom (EPS) worden gerealiseerd. Ook is het mogelijk de duurzame energie stromen te optimaliseren zowel in een individuele- als geaggregeerde omgeving . In een dergelijke omgeving wordt de vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar afgestemd.

Middels Lyv Batterij wordt flexibiliteit gecreëerd zodat pieken op het net worden opgevangen. Verder zorgt het Lyv Platform ervoor dat slimme apparaten op het meest gunstige moment worden in- of uitgeschakeld, bijvoorbeeld als er veel wind- of zonnestroom is.

Lees meer over future proof bouwen of Lyv Thuisaccu