Consultancy

Het energiesysteem is technisch complex en met de komst van nieuwe technieken wordt het nog ingewikkelder. Los van de techniek is de energiemarkt ook complex qua regelgeving. Voeg daaraan toe het opzetten van een slim energieproject en veel initiatiefnemers staan voor een zware opgave.

Hoewel Lyv in basis geen consultancybureau is komt er vaak een vraag of er advies gegeven kan worden. Lyv geef graag invulling aan deze vraag echter wel gericht op het daadwerkelijk realiseren van een project.

Lyv geeft onder meer ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Opzetten van smart energy projecten
  • Toepassing van huis- en buurtbatterijen
  • Bepalen van de balans tussen vraag en aanbod
  • Energiesysteem op gebiedsniveau, bv een woonwijk
  • Smart energy toepassingen binnen bijvoorbeeld een coöperatie
  • Virtual Power Plants

Gericht op uitvoering

Veelal is er al een idee en het is nog niet gelukt om het idee tot uitvoering te brengen. Dit is een vraag Lyv consultancy voor u kan invullen. We willen graag helpen uw idee te realiseren!

Werkwijze

In een eerste gesprek verkennen wij of Lyv u kan helpen met uw vragen. Kan Lyv u bieden wat u zoekt?  Als dit het geval is maken we afspraken over de vergoeding. Een van de eerste dingen die we vaak doen is het scherp maken van de vraag. Immers als de vraag niet duidelijk is kan er geen goed antwoord worden gegeven. We onderhouden tijdens de werkzaamheden regelmatig contact met de opdrachtgever. De uitkomst van de werkzaamheden verwerken we in een rapportage en bespreken we met u.

Meer weten over Lyv consultancy?

Wilt u weten wat Lyv voor u kan betekenen dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.