Privacyverklaring Lyv Smart Living

Privacyverklaring algemeen

Lyv kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over data. Dit betreft veelal gegevens  zoals naam, adres en woonplaats. Deze data kunnen deels aangemerkt worden als  persoonsgegevens. Alle data en persoonsgegevens die bekend zijn bij Lyv worden zorgvuldig behandeld, verwerkt en tenminste beveiligd conform geldende wet- en regelgeving.

Als algemeen uitgangspunt hanteert Lyv dat verkregen data eigendom zijn van de consument of van het bedrijf dat de data heeft geproduceerd. Lyv deelt data daarom uitsluitend met derden na toestemming van de consument of het bedrijf.

In deze privacyverklaring legt Lyv uit hoe en waarom (persoonlijke) gegevens worden verkregen en/of verwerkt. Als er iets in deze verklaring wijzigt, maakt Lyv dit kenbaar op de website.

PERSOONSGEGEVENS via WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden . Lyv registreert met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. We gebruiken de gegevens eventueel voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website . Ook optimaliseren wij hier de werking van de website mee.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Deze  cookies worden gebruikt om de website Lyv beter te laten functioneren, gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek van de website te monitoren. Er kunnen geen persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Youtube

Via de site van Lyv kunt u YouTube filmpjes bekijken door op de betreffende link te klikken. Met het bekijken van  dit soort filmpjes kan YouTube cookies plaatsen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om advertentiecookies. Lees het privacy beleid van Youtube voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van YouTube om je persoonlijke informatie te beschermen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google Analytics verzamelt over het gebruik van onze website wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook Twitter Linkedin

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie cookies).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

NIEUWSBRIEF

Via een nieuwsbrief willen wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van energiebesparing, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

OVerige persoonsgegevens

Lyv verwerkt ook andere persoonsgegevens om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij uw behoeften . Het kan gaan om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, betalingsgegevens, verbruiksgegevens, verkeers- en locatiegegevens, gebruikersinformatie (ip-adressen, internetdata en vaste en mobiele telefonie-data), eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing en overige gegevens, waaronder gegevens die u zelf aan Lyv  verstrekt.

Verwerking van (persoons)gegevens

Lyv houdt zich bij de verwerking van al die persoonsgegevens aan de betreffende wet- en regelgeving. Waar dat vereist is, vraagt Lyv altijd uw toestemming. Lyv  kan persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doelen:

o De levering van diensten en producten

Lyv gebruikt uw gegevens, zoals contact- en betalingsgegevens, voor het opzetten en onderhouden van diensten en producten. U kunt hierbij denken aan het leveren van een slimme meter of het bieden van service op technisch gebied. Ook worden uw gegevens verwerkt voor de administratie, zoals voor het factuur- en incassoproces of het toetsen van uw kredietwaardigheid bij derden.

o Verbetering van de diensten en producten

Op basis van algemene gebruikersinformatie kan Lyv verbeterpunten ontdekken en uitvoeren. Ook is het mogelijk dat u wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek over de diensten of producten van Lyv.

o Marketing en communicatie

Lyv is continu in beweging. Als er nieuwe diensten of producten of leuke acties beschikbaar komen die u mogelijk interesseren, dan attendeert Lyv u daar graag op. Uiteraard kunt u uw marketingvoorkeuren zelf aanpassen. Hiernaast kan Lyv uw gegevens gebruiken om de informatie op de website of in een e-mail op uw situatie af te stemmen. Dit geldt voor aanbiedingen, maar bijvoorbeeld ook in geval van storingen in het gebied van uw postcode of een bepaald product.

o Diensten en producten van derden

Het is mogelijk dat Lyv, terwijl u gebruikmaakt van de diensten en producten van Lyv, aanbiedingen aan u voorlegt van eventuele partners van Lyv, zoals, accu aanbieders, applicatieproviders of app-stores adverteerders, promotors. Als u gebruikmaakt van dergelijke aanbiedingen of een transactie aangaat, dan kan Lyv relevante gegevens verzamelen en doorgeven aan de partners waarvan de promoties of transacties afkomstig zijn.

Lyv geeft uitsluitend gegevens door na toestemming van de eigenaar van betreffende data.

Voor het gebruik van uw gegevens door partners geldt hun eigen privacy-beleid. Het is verstandig dit eveneens te raadplegen.

o Voldoen aan (wettelijke) verplichtingen

Lyv kan wettelijk verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens bekend te maken. Bijvoorbeeld vanwege een juridisch proces of als handhavende instanties (zoals een toezichthouder) dit eisen. Dit kan er toe leiden dat Lyv persoonsgegevens bekendmaakt zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht en/of zonder uw (voorafgaande) toestemming. Ook kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn als er een audit wordt uitgevoerd.

Aan wie kunnen uw (persoons)gegevens eventueel bekend worden gemaakt?

o Werknemers van Lyv

Een beperkte groep werknemers van Lyv krijgt toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om taken naar behoren uit te voeren.

o (Verkoop)partners

Als u via een van de verkooppartners van Lyv klant wordt, of u gaat via Lyv in op een aanbieding die door een partner wordt uitgevoerd, dan is het mogelijk dat Lyv bepaalde persoonsgegevens aan die partners bekendmaakt. Dit gebeurt uitsluitend met instemming van de eigenaar van de data. Uiteraard zijn dit beperkte gegevens en worden de gegevens enkel verstrekt indien dit strikt noodzakelijk is.

o Andere derden (zoals monteurs e.d.)

Lyv kan ook persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde derden, als het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren of uitvoeren van de diensten en/of producten. Dit is bijvoorbeeld het geval als je kiest voor installatie van de door u gekozen diensten via een monteur of wanneer Lyv bij achterstallige betalingen een incassobureau inschakelt. Lyv eist van deze derden dat de persoonsgegevens die met hen worden gedeeld, vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Inzage, wijziging of verwijdering

Als u informatie over de diensten of producten van Lyv niet langer wilt ontvangen of niet langer wilt dat uw gegevens met eventuele derden worden gedeeld, dan kunt u dit aan ons laten weten. Lyv  zal het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden dan direct beëindigen.

Als u wilt weten of Lyv persoonsgegevens van u verwerkt, dan kunt u dit schriftelijk aan ons vragen. Binnen vier weken laten we u weten of dit het geval is. Als we uw persoonsgegevens inderdaad verwerken, dan ontvangt u een overzicht met die gegevens, een beschrijving van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt en informatie over de herkomst van de gegevens.

Als persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen voor het verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen van de betreffende persoonsgegevens. Lyv zal u uiterlijk binnen vier weken informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal, bij goedkeuring, uw verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

U kunt contact met ons opnemen voor bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen en opmerkingen over de manier waarop Lyv omgaat met uw persoonsgegevens via het contactformulier op onze website (https://getlyv.com/interesse-in-lyv/ik-wil-contact).

Mijndatadelen.nl

Het kan ook juist wenselijk zijn om data te delen. Mijndatadelen.nl is een initiatief van Lyv. Mijndatadelen.nl is een technische functionaliteit waarmee een deelnemer Lyv kan autoriseren om data te delen met derden. Een deelnemer kan ook op eenvoudige wijze zijn autorisatie intrekken.