Over Lyv Smart Living

Over Lyv

Het energielandschap verandert snel van een centraal fossiel systeem naar een lokaal duurzaam systeem. Steeds meer stroom wordt geproduceerd met zonnepanelen en windmolens. De productie van deze duurzame stroom komt niet altijd overeen met de vraag naar stroom. Dat leidt tot grote verschillen in marktprijzen voor stroom en overbelasting van het netwerk.

Overheidsregulering, stijgende energielasten en geopolitieke aspecten maken het steeds noodzakelijker om energiegebruik te verminderen. Lyv helpt u om slim in te spelen op deze veranderende markt. Via het Lyv platform kunnen apparaten optimaal worden aangestuurd, bijvoorbeeld op dynamische stroomtarieven. En als zelf geproduceerde stroom in een batterij wordt opgeslagen, kan de opgewekte energie op de meest gunstige momenten worden gebruikt.

Een geïntegreerde oplossing

Lyv ontwikkelt een totaalpakket voor het energiesysteem van morgen. Smart Home, smart building, smart grid en virtual powerplant zijn ondergebracht in één totaaloplossing. Artificial intelligence maakt slimme analyse mogelijk en met blockchaintechnologie kan vastgelegd worden wanneer stroom is afgenomen.

Met Lyv kan iedereen eenvoudig gebruik maken van nieuwe geavanceerde energiediensten en maximaal besparen.

Onafhankelijk

Lyv is geen energieleverancier of netwerkbeheerder. Dankzij de onafhankelijke positie kan Lyv belangen van de klant optimaal invullen. Lyv geeft u de regie over energie in eigen hand. Gebruiksgemak, comfortverhoging en maximale privacy zijn voor Lyv vanzelfsprekend.

Aggregator

Een aggregator stemt vraag en aanbod van energie op elkaar af. Lyv is zo’n aggregator, vooral op het gebied van duurzame stroom zoals zonne- en windstroom. Wij verzamelen flexibiliteit bij consumenten en bedrijven en bieden deze aan richting het net en de energiemaatschappij. Die flexibiliteit zetten wij in om pieken op het net op te vangen. Een aggregator, zoals Lyv dus, zorgt ervoor dat apparaten op het meest gunstige moment in- of uitschakelen, bijvoorbeeld als er veel wind- of zonnestroom is. Maar een aggregator zorgt ook dat uw batterij kan worden opgeladen of ontladen.