Gebruik je eigen groene stroom !

R e d u c e – y o u r – c a r b o n – f o o t p r i n t

Veel mensen schaffen zonnepanelen aan om eigen duurzame groene stroom op te wekken. Helaas wordt in de praktijk maar circa 30% eigen groene stroom gebruikt. Overdag als de zon schijnt wek je eigen zonne-energie op maar die opgewekte groene stroom verbruik je maar gedeeltelijk. De rest, dus 70%, ben je kwijt en gaat op in grijze stroom (het algemene electriciteitsnet).

Op het moment dat je geen zonne-energie meer opwekt haal je je stroom uit het algemene electriciteitsnet.

Door het toepassen van een batterij kun je de overdag teveel opgewekte zonne-energie opslaan in een batterij. Deze eigen groene stroom kun je daardoor op een later tijdstip weer gebruiken. Hierdoor kun je al snel naar 80% gebruik van eigen geproduceerde groene stroom en zelfs 100% is haalbaar. Dus een verbetering van meer dan 200%. Hierdoor reduceer je fors in je carbon footprint.