Huisbatterij

Samenwerking voor grootschalig plaatsen batterijen getekend

Op 17-9-2019 heeft Lyv een samenwerkingsovereenkomst getekend met Baas B.V. voor het grootschalig plaatsen van batterijsystemen en het ontwikkelen van producten en diensten rondom energieopslag.

Batterijen spelen een waardevolle rol in de transitie naar een energiesysteem waar veel zonne- en windstroom geproduceerd wordt. De productie van deze duurzame stroom komt niet altijd overeen met het gebruik van stroom. Batterijen kunnen ingezet worden om het verschil tussen vraag en aanbod van stroom te overbruggen. Het overschot aan stroom kan in een batterij opgeslagen worden om op een later moment te gebruiken. Tevens kunnen batterijen worden gebruikt om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Batterijen zijn dan ook een essentieel onderdeel van ons toekomstige duurzame energiesysteem.

De prijzen van batterijen dalen stevig, de productie van duurzame energie neemt toe en de salderingsregeling staat onder druk. Het is dan ook niet vreemd dat de vraag naar batterijen stijgt.

De markt voor batterijen staat nog in de kinderschoenen. Ze zijn beperkt verkrijgbaar en het ontbreekt aan expertise over het plaatsen en aansturen van de batterijen. Met de samenwerking willen Baas B.V. en Lyv deze problemen oplossen.

Waar Lyv zich vooral richt op het ontwikkelen van concepten voor het aansturen van batterijen, richt Baas B.V. zich op het installeren en onderhouden van de batterijen. Baas B.V. verzorgt zowel ondergrondse infrastructuren als bovengrondse netwerken en inpandige installaties in heel Nederland. De organisatie is specialist in het grootschalig uitrollen van energieoplossingen, op het scheidingsvlak van het elektriciteitsnet en de huisinstallatie. Door nu samen te gaan werken, bereiden Lyv en Baas B.V. zich voor op de verwachte grootschalige uitrol van huisbatterijen, MKB batterijen en buurtbatterijen.

Baas en Lyv samenwerking batterij energieopslag

Uniek project: eerste huisbatterij voor opslag zonnestroom geïnstalleerd in Haarlemmermeer

John Nederstigt slaat thuis energie op en maakt maximaal gebruik van zijn eigen opgewekte energie

HAARLEMMERMEER, 15 NOVEMBER 2017 – Vandaag plaatsten we bij John Nederstigt, wethouder duurzaamheid in Haarlemmermeer, de eerste huisbatterij. In de huisbatterij wordt opgewekte zonnestroom opgeslagen als je die niet direct gebruikt. Zodra het nodig is, kun je de elektriciteit er weer af halen. Zo maak je maximaal gebruik van de eigen opgewekte energie. Met dit demonstratieproject helpen we bewoners energie besparen én we willen onderzoeken hoe opgewekte zonne-energie zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Bij vijftig Haarlemmermeerse bewoners plaatst Lyv Smart Living de komende maanden huisbatterijen. Bewoners met zonnepanelen kunnen zich nog aanmelden op onze website. Het Haarlemmermeerse energiebedrijf Tegenstroom is partner in het project omdat het bijdraagt aan haar doel: een schone en onafhankelijke energievoorziening in Haarlemmermeer. De trotse wethouder Nederstigt:

Mijn woning is een paar apparaten rijker, een batterij, een omvormer en een soort energiemanager die mijn zonnepanelen koppelt aan de batterij. De vijftien panelen liggen nu een jaar of vijf op het dak en nu gebruiken we alle stroom die we opwekken allemaal zelf, ook als ik niet huis ben! Op een app kan ik precies zien wat er aan elektriciteit in ons huis wordt gebruikt en opgeslagen. Ik wil dat mijn dochters die app ook installeren. Het zien hoeveel stroom er wordt verbruikt gaat er vast voor zorgen dat ze er zuiniger en slimmer mee om gaan.

Oplossing voor naderend einde van de salderingsregeling
Eigenaren van zonnepanelen betalen geen energiebelasting over de zelf opgewekte stroom. Dat heet salderen. In de toekomst wordt deze methode ingeperkt en veranderd. Zelf opgewekte energie in huis opslaan en later gebruiken, wordt naar verwachting goedkoper dan energie van het net halen.

LG RESU 6.5 Huisbatterij Lyv HaarlemmermeerOver de batterij
Bij Nederstigt is een batterij geplaatst van het type LG Chem 6,5 kWh in de meterkast. Hij kan ook op andere plekken staan, bijvoorbeeld in de garage of bij de cv-ketel. Deelnemers mogen de batterij een jaar gratis gebruiken, daarna kan de installatie overgenomen worden. In de batterij wordt stroom opgeslagen die overdag wordt opgewekt en niet direct gebruikt. In de avond gebruik je je eigen stroom uit de batterij.

Eigen energie eerst
Door eerst de beschikbare, duurzame energie van je eigen dak te gebruiken, kunnen we in de toekomst steeds meer in onze eigen energie voorzien. Ook kan het een oplossing zijn voor de forse toename van zonnepanelen op woningen en de bijbehorende energie die verwerkt moet worden. Door de duurzame energie in een batterij op te slaan en niet het net op te sturen, wordt het elektriciteitsnet minder belast. Daardoor blijft het energienet betaalbaar en bereikbaar voor iedereen.

Wek je zelf energie op met zonnepanelen, dan kan je nog deelnemen
25 huishoudens kunnen nog deelnemen. Aan het project zitten een paar voorwaarden: je hebt zonnepanelen, een slimme meter, twee vrije stopcontacten in de meterkast, wifi en een cv-installatie op gas. Op woensdag 29 november is er een informatieavond in gebouw De Burgemeester in Hoofddorp. Kijk hier voor informatie of bel 023 2040 400.