Gebrekkig energieprofiel bedrijven zorgt voor suboptimale energiekeuzes

Goede data en energiemanagement voorkomt verrassingen en is cruciaal voor degelijke optimalisaties in de energiehuishouding van bedrijven

Een energieprofiel… Wat is het? Een energieprofiel is een uitgebreide set data waarmee geanticipeerd kan worden op de veranderingen in het energiesysteem. Het geeft inzicht in verbruik, teruglevering, vermogen, piekvermogen, spanning en nog veel meer. Met een energieprofiel is er onder andere inzicht in de capaciteit en of een bedrijf tegen een tekort aan stroom aan loopt. Daarnaast kan er makkelijk voldaan worden aan de informatieplicht van de overheid. Om een energieprofiel op te bouwen is er data nodig in een hoge frequentie die wordt vertaald in begrijpelijke overzichten. En daar ontbreekt het vaak aan bij bedrijven. In dit artikel lees je meer over het belang van data, hoe je een energieprofiel kunt opbouwen en hoe data je kompas wordt om de juiste keuzes te maken voor het optimaliseren van de energiehuishouding van je bedrijf.

Belang van data

Veel bedrijven pakken de jaarlijkse energienota erbij om inzicht te vergaren over het energieverbruik en wat er eventueel is teruggeleverd aan het net. Dit jaaroverzicht zegt echter niets over het totale verbruik, opwek, piekvermogen en herkomst van de gebruikte energie op actueel, dag- of maandniveau. En juist deze inzichten zijn nodig om exact vaststellen waar de schoen wringt in de energiehuishouding. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde pieken op de dag en hoe hoog zijn deze pieken ten opzichte van je ‘base load’, ofwel het basisverbruik door de dag heen. Een ander voorbeeld is het kunnen signaleren van seizoensinvloeden over een jaar of bepaalde periode. Het is dan ook belangrijk om op een hoge frequentie, minimaal per kwartier, te meten. Deze data is de basis om een goed energieprofiel op te bouwen. Na een bepaalde periode van data verzamelen ontstaan er inzichten zodat bedrijven niet voor verrassingen komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan een boete doordat het gecontracteerd vermogen wordt overschreden, dat bedrijfsuitbreiding nauwelijks meer of er geen mogelijkheid is tot het realiseren of uitbreiden van laadpalen door een tekort aan capaciteit op de stroomaansluiting. Deze inzichten zijn nodig om juiste keuzes te maken om je energiehuishouding te optimaliseren.

Energieprofiel gebruiken voor optimalisatie

Wat kan er worden geoptimaliseerd? Dit is vrij omvangrijk en afhankelijk van de specifieke situatie van een bedrijf. Zo kan de data uitwijzen dat een bedrijf op bepaalde momenten op de dag of maanden in het jaar heel veel stroom verbruiken, maar op andere momenten heel weinig. Oftewel de base load is laag, maar er is op een aantal momomenten een enorme piek. Deze piek kan wellicht worden afgevlakt door te gaan sturen op een betere verdeling van stroomgebruik door bijvoorbeeld bepaalde elektrische apparaten, die hiervoor geschikt zijn, later in te schakelen of uit te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld laadpalen buiten de pieken gaan laden of kan een boiler gaan opwarmen voor of na de piek. Daarnaast is de opslag van elektriciteit in batterijen ook een optie om de pieken in de stroomvraag beter op te vangen. Ook het sturen op dynamische energietarieven of het optimaliseren van zelfconsumptie uit zonnepanelen is mogelijk. Door op basis van feiten (de data van je eigen bedrijf) in het energieprofiel aan de slag te gaan, kunnen bedrijven de juiste keuzes maken. Met de data vanuit het energieprofiel kan ook bepaald of het nuttig is om een batterij te plaatsen en hoe groot die moet zijn.

Hoe bouw je een energieprofiel op?

Om te beginnen moet er een meter zijn die hoogfrequent uitlezen ondersteund. Dat kan met een slimme meter of een separate meter die hoogfrequent meet. Vervolgens is er een energiemanagementsysteem nodig die deze data opslaat en weet te vertalen in overzichtelijke rapportages die minimaal het verbruik, de productie, herkomst en teruglevering, vermogen, pieken registreren. Lyv Energy Management Solutions heeft hiervoor Lyv Monitoring ontwikkeld. Dit energiemanagement systeem zorgt voor een compleet overzicht van bovenstaande en nog veel meer zodat bedrijven niet alleen inzicht vergaren, maar ook optimalisaties kunnen doorvoeren in de energiehuishouding.

Meer weten? Bekijk de aantrekkelijke abonnementen van Lyv Monitoring. Vanaf 25 euro per maand heeft u toegang tot Lyv Monitoring zodat uw bedrijf een goed energieprofiel opbouwt dat inzicht creëert en de basis vormt voor slimme keuzes in de energiehuishouding van het bedrijf.

Elke maand op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief