Een suggestief of een onderbouwd persbericht over thuisbatterijen?

Reactie van Lyv op het persbericht van Milieu Centraal

Suggestief? Daar doen we geen uitspraak over, omdat we daar geen gegronde onderbouwing voor hebben. En dat is ook precies wat er ontbreekt aan het persbericht van Milieu Centraal. Er wordt een aantal uitspraken gedaan waar geen onderbouwing voor is gegeven. Wij hebben dus een aantal kanttekeningen bij dit bericht en nodigen Milieu Centraal uit om de uitspraken te onderbouwen.  

Financieel

Er wordt gesteld dat een thuisbatterij waarschijnlijk niet is terug te verdienen, maar de onderbouwing hiervoor ontbreekt. Ja, de investering van een thuisbatterij is niet gering en is niet voor iedereen weggelegd, maar met het verdwijnen van de salderingsregeling en de hoge prijzen voor stroom is het financieel rendement niet per definitie negatief en zeer afhankelijk van de situatie aan huis. Voor bedrijven die overwegen een batterijsysteem in te zetten is die situatie overigens heel anders en is er relatief snel een positief financieel rendement. Hier zien wij een potentiële terugverdientijd van 3 jaar. En los hiervan geeft het bedrijven ook de mogelijkheid om door te groeien in congestiegebieden.

Zelfconsumptie

De hoeveelheid stroom die direct zelf wordt gebruikt vanuit zonnepanelen is zo’n 30%, In het persbericht wordt gesteld dat je dit zelf al kunt verhogen met 5% door op moment van productie ook de vaatwasser en wasmachine te laten draaien. En voor wie een elektrische auto heeft op dat moment op te laden waarmee het percentage zelfconsumptie naar 60% kan worden opgeschroefd. Prachtig, maar dan moet de auto op dat moment wel op het pad staan en je moet zelf ook thuis zijn om de andere apparaten aan te zetten. In de praktijk niet eenvoudig. Een batterij is altijd thuis en met een energie management systeem (EMS) kunnen apparaten (waaronder de laadpaal en de batterij) slim worden aangestuurd zonder dat je zelf thuis bent.

Milieubelasting

Waaruit maakt Milieu Centraal op dat de thuisbatterij belastend is voor het milieu? Het is geen geheim dat een batterij bestaat uit bepaalde grondstoffen, maar waar bestaat de milieubelasting dan uit? Het berekenen van de milieubelasting versus de voordelen die batterijen kunnen opleveren in termen van milieuwinst is erg complex. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de onderbouwing van deze uitspraak.

In het bericht wordt ook gesteld dat grootschalige opslag van stroom in een wijk met één grote (buurt)batterij minder milieubelasting heeft dan een heleboel kleine batterijen die eenzelfde totaal vermogen hebben. Ook hier mist de onderbouwing waar wij zeer benieuwd naar zijn.

Effect

Tot slot wordt er in het bericht gesproken over het vermeende beperkte effect van thuisbatterijen. Er wordt gesteld dat huishoudens met de productie van zonnestroom en het stroomverbruik nog geen bijdrage kunnen leveren aan de overbelasting van het netwerk. Een thuisbatterij zou te klein zijn om de impact te maken.

Batterijsystemen zijn juist uitermate geschikt om netcongestie helpen te voorkomen, zeker als de batterij in combinatie met een slimme aansturing wordt inzet. Op die manier kan de zelfconsumptie verdubbelen tot verdrievoudigen en wordt congestie verminderd.

Waar we het over eens kunnen zijn is dat (thuis)batterijen volop in ontwikkeling zijn. Nog niet alle effecten zijn bekend en het is afhankelijk van de thuissituatie of de inzet van een batterij het gewenste financiële rendement heeft. Naast de financiële aspecten moet de discussie ook gaan over wat nodig is in deze energietransitie. Het stroomnet staat in grote delen van Nederland onder druk en de prijzen van stroom vliegen alle kanten op. Het opslaan van (duurzame) stroom kan deze problematiek zeer goed opvangen. In Duitsland bijvoorbeeld, het gidsland voor zonnepanelen, zijn meer dan 300.000 thuisbatterijen geplaatst en in België zo’n 75.000.

Wij zijn ervan overtuigd dat slimme batterijsystemen voor thuis een zeer belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie om de grootschalige uitrol van duurzame energie mogelijk maken. Uit praktijkervaring met thuisbatterijen nodigen wij je uit om dit artikel eens te lezen.

Waar dit bericht mee begon sluiten we onze reactie ook af. De onderbouwing van de uitspraken in het persbericht ontbreekt. Lyv signaleert regelmatig nieuwsberichten met suggestieve informatie en geen feiten. Dit heeft een grote impact op onze maatschappij. In de noodzakelijke, maar turbulentie energietransitie heeft het geen meerwaarde om niet onderbouwde berichten naar buiten te brengen. Het zet mensen op het verkeerde been en de energietransitie schiet er niks mee op.

Op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen over netcongestie, energiemanagement en batterijen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief