Over Lyv Smart Living

Smart Homes

Lyv Smart Living richt zich op Smart Homes. Smart Homes zijn huizen waarin de bewoners belangrijke functies zoals verwarming en ander energieverbruik digitaal kunnen besturen en monitoren. Lyv bouwt het energiesysteem van morgen. Iedereen wil graag meer controle over zijn energieverbruik en hierop besparen. Daarom heeft Lyv een sterke focus op producten en diensten die consumenten meer comfort geven en kosten besparen. Met Lyv is het heel eenvoudig om gebruik te maken van nieuwe geavanceerde energiediensten en maximaal te besparen.

Brendan de Graaf (directeur Lyv Smart Living): “Consumenten willen best ‘iets’ doen met energie, maar het moet eenvoudig en leuk zijn en je moet er in comfort niet op achteruit gaan. Besparen op energieverbruik voor een duurzame leefomgeving is prima, maar het mag ook best goed zijn voor je portemonnee.”

Lyv Smart Home +
De producten die Lyv heeft ontwikkeld, zijn geschikt voor Smart Homes, maar het is veel meer dan dat alleen. Daarom noemen we het een Smart Home met een plus. Belangrijk onderdeel van het concept is de Smart Consumer Gateway (SCG). Met de SCG kunnen consumenten via één centraal systeem alle apparaten in hun huis monitoren en managen, of ze nu thuis zijn of niet. Meer informatie over dit systeem vindt u hier.

Onafhankelijk
Lyv is geen energieleverancier of netwerkbeheerder, Lyv Smart Living ontwikkelt slimme energiesystemen (waaronder de Smart Consumer Gateways), die rekening houden met de dynamische wisselwerking tussen vraag en aanbod van energie en die daarop sturen. Uitgangspunten hierbij zijn energiebesparing (dus ook besparing op de kosten), gebruiksgemak en comfortverhoging voor de consument met maximale privacy. Dankzij een onafhankelijke positie kan Lyv belangen van de consument optimaal invullen. Met Lyv heeft u de regie over energie zelf in de hand en bent u baas in eigen huis.

Aggregator
Lyv Smart Living is een aggregator. Een aggregator stemt vraag en aanbod van energie op elkaar af. Dit geldt vooral voor duurzame stroom zoals zonne- en windstroom. Wij verzamelen flexibiliteit bij energieconsumenten en bieden deze aan richting het net en de energiemaatschappij. Wij zetten die flexibiliteit in om pieken op het net op te vangen. Een aggregator, zoals Lyv dus, zorgt ervoor dat apparaten op het meest gunstige moment in- of uitschakelen, bijvoorbeeld als er veel wind of zonnestroom is. Maar ook dat uw accu kan worden opgeladen of ontladen.